Broszura o zabezpieczeniu ładunku dla spedytorów, taboru i producenta nadwozi.