Impressum

Treści redakcyjne:

Michels GmbH + Co. KG
Maszyny budowlane i przemysłowe

firma reprezentowana przez prezesa:
Dypl.-Kupca. Joachima Michelsa,
Dypl.inż. Rolf Michelsa
komplementariusz: Michels Verwaltungs GmbH

Max-Planck Straße 40 - 42
47608 Geldern
Tel.: +49 (0) 28 31 / 1 31 - 0
Fax: +49 (0) 28 31 / 131119
E-mail: info(at)michels-online.de

Sąd rejestrowy Kleve HRA 1290
NIP DE119944074
Nr. podatkowy: 113/5842/0188

Siedziba główna

Max-Planck Straße 40 - 42
47608 Geldern
Tel.: +49 (0)2831 131-0
Fax: +49 (0)2831 131-119

 

pojazdów

Max-Planck-Straße 40
47608 Geldern
Tel.: +49 (0)2831 131-111
Fax: +49 (0)2831 131-119

 

Oddział Bergheim

Humboldtstraße 13
50126 Bergheim-Zieverich
Tel.: +49 (0)2271 6076-0
Fax: +49 (0)2271 6076-76

 

Oddział Essen

II. Schnieringstraße 36
45329 Essen-Altenessen
Tel.: +49 (0)201 83342-0
Fax: +49 (0)201 83342-42

Klauzula wyłączenia odpowiedzialności

1. Treści oferty online

Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnianych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec autora, które odnoszą się do szkód materialnych lub o ideowym charakterze spowodowane korzystaniem lub niekorzystaniem z prezentowanych informacji względnie przez korzystanie z błędnych i niepełnych informacji, są zasadniczo wykluczone, o ile autorowi nie można udowodnić celowego lub rażącego niedbalstwa spowodowanego z jego winy. Wszystkie oferty są niewiążące i niezobowiązujące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany części lub całości oferty oraz czasowego lub trwałego usunięcia oferty bez podania przyczyny.

2. Odnośniki i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do innych stron internetowych ( "linki"), które leżą poza zakresem odpowiedzialności autora, odpowiedzialność miałaby zastosowanie jedynie w przypadku wejścia w życie, w którym autor zawartości posiada wiedzę i byłoby to technicznie możliwe i uzasadnione w celu zapobieżenia używaniu nielegalnych treści. Niniejszym autor wyraźnie oświadcza, że w czasie umieszczania linków nielegalne treści nie były w żaden sposób widoczne na powiązanych stronach. Na aktualny i przyszły kształt, treści lub autorstwo powiązanych/połączonych stron autor nie ma żadnego wpływu. Dlatego niniejszym autor wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści wszystkich stron, do których odnoszą się linki/stron powiązanych, które zostały zmienione po zamieszczeniu linka. Ustalenie to obowiązuje w odniesieniu do wszystkich linków i odsyłaczy zamieszczonych w ramach własnej strony internetowej, jak również do obcych wpisów w stworzonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych, listach mailingowych. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody, które powstają z wykorzystania lub niewykorzystania tego typu oferowanych informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie podmiot oferujący stronę, do której zostało się skierowanym, a nie ten, który za pośrednictwem linków jedynie nakierowuje na tego typu publikacje.

3. Prawa autorskie i prawa do znaków towarowych

Autor dokłada wszelkich starań, aby przestrzegać praw autorskich wykorzystywanych zdjęć, grafik, plików dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów we wszystkich publikacjach i wykorzystywać tworzone przez nas lub na nasze zamówienie zdjęcia, grafiki, pliki dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty lub sięgać po nielicenjonowane grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty. Wszystkie nazwy marek i znaki towarowe wymienione w ramach niniejszej strony internetowej i ewentualnie chronione prawami osób trzecich podlegają bez ograniczeń postanowieniom przepisów właściwego prawa o ochronie znaków towarowych oraz prawa własności ich prawnych właścicieli. Z samego faktu korzystania z danej nazwy nie należy wyciągać wniosków, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich! Prawa autorskie do wszelkich materiałów stworzonych i opublikowanych przez autora należą wyłącznie do autora strony. Powielanie lub używanie grafik, plików dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest, bez uprzedniej zgody firmy autora, zabronione.

4. Ochrona danych

O ile istnieje możliwość wprowadzania danych osobowych lub firmowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy), ujawnienie tych danych przez użytkownika występuje na zasadzie dobrowolności. Wykorzystanie i zapłata za wszystkie oferowane usługi - o ile jest to technicznie możliwe i uzasadnione - jest dozwolone bez podania jakichkolwiek danych osobowych lub z podaniem danych anonimowych lub pseudonimu.

5. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

To wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, z której zostało się przekirowanym na niniejszą stronę. O ile części lub poszczególne sformułowania nie odpowiadają całkowicie lub częściowo uregulowaniom prawnym, nie wpływa to na treść i ważność pozostałych części niniejszego dokumentu.